O nás

nadpis-onas2(2).png
certifikat-vazka.png
MSK a PO1
Na stránkách se pracuje - připravujeme novou podobu stránek!!

Od 1.10.2016 byla jmenována do funkce ředitelky Domova ing. Pavlína Koláčková, tel. 556 719 184, mobil: 723 049 017, email: kolackova@ddodry.cz
Přijďte se jen tak podívat, možná se Vám to bude jednou hodit!


Zařízení se nachází v malebném prostředí Oderských vrchů, na okraji města Odry, asi 5 minut od jeho centra (ve směru na Nový Jičín, Hranice na Moravě).
Domov Odry (dále jen DO) je tvořen pěti samostatnými budovami, které nejsou umístěny v jednom areálu, ale leží na obou stranách silnice I. třídy. Uživatelé domova žijí ve třech budovách, které nesou specifické názvy - "Vila", "Domek", "Stará kuchyň". Zbývající budovy tvoří hospodářské zázemí. Jde o kancelář, prádelnu a garáž s dílnou. Jednotlivé objekty jsou barevně odlišeny a jsou obklopeny pěkně udržovanými zahradami, kde můžou uživatelé trávit volné chvilky procházkou, posezením v altánku, u jezírka nebo zookoutku.
Organizace byla rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 16.7.2007 zaregistrována jako poskytovatel těchto sociálních služeb:
1. Domov pro seniory - 66 lůžek,
2. Domov se zvláštním režimem - 11 lůžek.
onas2(2).png
onas3(2).png

onas4(2).png
onas5(2).png
onas7(2).png
CÍLE A PRINCIPY ZAŘÍZENÍ
Domov si stanovil cíle, které vycházejí z jeho poslání (níže uvádíme jen některé z nich):
Cíle zařízení :
- zajistit co největší spokojenost uživatelů, poskytovat služby dle individuálních potřeb, tzv. "šitých na míru" (individuální plány, ankety, dotazníky, komunikace - schůzky),
- udržovat a zlepšovat fyzický a psychický stav uživatelů, pomáhat při nalézání smyslu života ve stáří,
- podporovat kontakt s rodinou, známými a blízkým světem,
- umožnit uživatelům podílet se na chodu domova a do určité míry rozhodovat o záležitostech týkajících se jejich života v domově,
- informovat veřejnost o činnosti domova (vlastní webové stránky www.ddodry.cz , články v tisku, zveřejnění zprávy o hospodaření, pořádání akcí za účasti veřejnosti a rodinných příslušníků ...),
- podporovat pocit užitečnosti.
Pracovníci se při poskytování služeb řídí těmito principy:
- úcta a respekt k uživateli (jeho právům, volbě, zvláštnostem, vlastní identitě - sebeuvědomění člověka, soukromí, svobody),
- diskrétnost (být šetrný, ohleduplný, taktní, zachovávat svěřené - důvěrné - informace v tajnosti),
- spolupráce (s rodinou, ostatními institucemi při poskytování služeb),
- empatie (umět vcítit se do prožitků uživatele, porozumět jeho emocím a motivům, umět odložit svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky),
- dodržování etických kodexů všemi pracovníky,
- vzájemná komunikace, důvěra (mezi zaměstnanci a uživateli),
- přizpůsobení potřebám uživatelů (umět pružně reagovat na potřeby uživatelů, změnit zaběhnutý způsob práce a režim zařízení, hledat optimální cesty k jejich uspokojení),
- v rámci možností zachovávat tradice a zvyky uživatelů, které si přinesli ze svého domova.
Cíle a principy jsou pro obě služby stejně důležité, u ALDy jsou principy rozšířeny o:
Principy:
- respektování speciálních potřeb lidí s onemocněním demencí s důrazem na zachování bezpečnosti, důstojnosti a udržení soběstačnosti.